Rheden - Politie start onderzoek naar laster en smaad

Rheden - Politie start onderzoek naar laster en smaad

De politie is een onderzoek gestart naar aanleiding van het versturen van lasterlijke brieven tegen een politiemedewerker in de directe omgeving van Rhenen.

Woensdag 20 juli ontving de politie in de regio Rhenen een aantal brieven van burgers waarbij de indruk wordt gewekt dat deze brieven van de politie afkomstig zijn. In de brieven wordt melding gemaakt van strafbaar gedrag van een politiemedewerker die daarbij met naam en toenaam wordt beschreven. Deze brieven zijn lasterlijk van aard en de betreffende politiemedewerker heeft aangifte gedaan van smaad/laster en voelt zich door de inhoud bedreigd. De brieven zijn niet afkomstig van de politie.

Start onderzoek laster en smaad
De politie is een onderzoek gestart naar deze brieven die lasterlijk zijn voor de betreffende medewerker. De betreffende politie collega is erg aangedaan door de berichtgeving. De politie roept daarbij burgers op om ontvangen brieven, liefst in de niet geopende envelop, aan de politie te overhandigen. Zodat onderzoek naar de herkomst kan worden ingesteld.

Ontwikkelingen geweld, bedreigingen en doxing
De jaarcijfers van de politie vertonen een stijging in wederspannigheid en openlijk geweld. Daarbij merkte de politie dat geweld steeds vaker gericht was op individuele politiemensen en niet alleen op de politie als overheidsorganisatie. Daarnaast worden politiemensen het slachtoffer van het lekken van persoonsgegevens, ook wel ‘doxing’ genoemd. De impact hiervan is groot. Er wordt gewerkt aan een wetsvoorstel dat de oproep om iemands privégegevens te achterhalen strafbaar stelt.